Kode nr.1               Klikk så ser du noen ord om Aksept og trykk på "vis mer" for de resterende kodene og nye tekster

28.05.2023

 

 OM AKSEPT - men først: FOR Å SI VELDIG KORT OG ENKELT - DITT TANKESETT ER INNSTILT PÅ "DE/DEN ANDRES BESTE" -DET ER Å BRUKE DIN EI.

Å LYTTE TIL OG Å FORTSTÅ DEN/DEM DU SNAKKER MED.

FOR Å KUNNE GJØRE DET MÅ DU HA GITT AKSEPT (KODE NR, 1) TIL AT DE ER SLIK DE ER, UANSETT.

FOR Å KUNNE GJØRE DET MÅ DU HA GITT DEG SELV AKSEPT I DIN EGEN INDRE DIALIOG.

DA VIL DU HELT KLART SE AT DE ER OK SLIK SOM DU OGSÅ ER.

DE FÅR TA ANSVAR FOR SITT OG DU FOR DITT.

DET ER ABSOLUTT DET BESTE UTGANGSPUNKTET FOR Å KUNNE KOMMUNISERE PÅ EN MÅTE SOM NÅR FREM OG UTEN FRYKT FOR KONSEKVENSENE, SOM AT DU KAN BLI AVVIST ELLER IKKE LYTTET PÅ.

DU BLIR IKKE AVVIST OG DU BLIR LYTTET PÅ HVIS DU ER VILLIG TIL Å GÅ INN I DEN PROSESSEN MED DEG SELV.

Det dreier seg om å bli kvitt din #kommunikasjonsfrykt da vil dine ord når frem. Det vil du oppnå hvis du bruker #potensiamethod sin #kommunikasjonskode og du vil garantert gjøre om frykten, redselen for å si det du skal, til #kommunikasjonsglede.

Hvis du ser oppe på MENYEN og klikker på VIS MER, vil du kunne lese artikler om de 7 kodene.

ALTSÅ - OM AKSEPT - OM Å GI AKSEPT OG Å AKSEPTERE ANDRES TANKESETT

Hemmeligheten bak dett er: når du begynner å akseptere deg selv og ditt liv, uansett hvordan det er, du aksepterer din situasjon, kommer du automatisk å  respektere og akseptere andres liv på en ny måte.

Når du har kommet dit hen er det ikke lenger vanskelig å kommunisere fra ditt hjerte, fra dine følelser i kombinasjon med ditt hode, altså dine tanker.

Du vil merke at du har blitt modigere til å tørre å si det du vet at du bør og må.

Resultatet blir at ditt budskap når frem og ut. Du blir forstått og lyttet på.

Kode NR. 1 er om å akseptere og å gi aksept til andre.

Her er en historie om evnen til å akseptere andre og å akseptere forskjellige situasjoner. 


Jeg har  som sagt, lyst å dele en del historier her slik at du kan tenke på om dette på noen måte treffer deg eller setter i gang en tanke eller en følelse. Det er nå en gang slik at alle handlinger alltid har å gjøre med følelser og tanker. Jeg kommer å skrive mye om dette i fremtiden her.

Alle historiene er relatert til #potensiakommunikajonskoden og #emosjonellintelligens altså #EI og det å bli kvitt (hvis du har det) #kommunikasjonsfrykt gjennom å lære deg #kommunikasjonskoden  og å få kjenne på #kommunikasjonsglede.

1. AKSEPT ( å godta ) den/de andre: jeg repeterer dette er som sagt den første delen av koden hvis du skal kunne kommunisere på en slik måte at andres budskap når frem til deg og ditt budskap når frem til den/dem.

Aksept betyr å godkjenne noe, noen eller en situasjon og først og fremst gi aksept til seg selv, at man er den man er og det er utgangspunktet, når du skal kommunisere med omverden.


Jeg har en nabo som har fem meget forskjellige barn. 

Å høre henne snakke om disse barna om hvor forskjellige de er og hennes totale aksept av det, gjør et stort inntrykk.

Hun er alltid der og lytter og veileder, ikke på sine egne premisser men ut fra hvem hvert enkelt av de fire barna er.

Hun har akseptert at alle fem barna har forskjellige behov, måter å tenke og å reagere på.

Jeg har møtt alle barna og de er meget forskjellige.

Som en sjonglør på sirkus klarer hun i løpet av sekunder å innstille seg på det barnet hun kommuniserer med for å lytte og se hva akkurat det barnet trenger. Dette gjør hun med en eneste intensjon bak: kjærlig å være til stede og å vise veien der hvor det trengs, hun kobler på sin empati og handler utfra sin emosjonelle intelligens=EI.

Når jeg hører de minste barnas stemmer er det alltid glade stemmer. Når hun skal si noe som er viktig eller som ikke er lov å gjøre, innstiller hun seg på akkurat det barnet sitt nivå og væremåte.

Hun viser dem aksept på at de er fine akkurat slik de er med alle sine ulikheter.

Kanskje det ikke høres så vanskelig ut, men alle som har levd sammen med flere mennesker enn seg selv vet at dette er en kunst. Spesielt med barn som er sterke.

Alle disse barna er sterke på hver sin måte. Hun gjør dette uten å miste sin egen stemme midt opp i alt som skjer rundt henne. Det er en kunst.

Hun har fortalt meg at det ikke alltid har vært slik.

Blant det første hun sa til meg var at hun har lært så mye av sine barn.

Det kan jeg se og jeg kan se at barna har lært mye av sin mor.

Hun er et ydmykt menneske. Hun har fortalt meg at hun ikke alltid har vært det. Hun har lært og gått, en lang vei. Sin egen vei.

Det å gi aksept til dem som er forskjellige fra oss kan for noen være lettere å gjøre i forhold til dem de elsker, det er det hun gjør. Hun elsker dem rett opp og ned slik de er. Hun har ikke behov for å forandre på dem eller kontrollere dem.

Mange av oss mennesker kan lettere gi aksept til alle andre, men ikke til dem de elsker, avhengig av hvem de selv er, deres bakgrunn og avhengig av situasjonen. Bak det ligger at man har dannet seg et bilde om hvordan ting skal være og når de ikke er slik man trodde blir det vanskelig å akseptere.

Det å kunne gi aksept til, akseptere og å godkjenne, har igjen først og fremst å gjøre med om man godkjenner, gir aksept til seg selv.

Det er lettere å gi aksept til seg selv, hvis man kan se at man alltid gjør så godt man kan, hver dag, i forhold til den man er.

Det er lettere hvis man forstår, at alt er en prosess og alt kommer når man er klar for å ta imot og gjøre forandringer.

Prosessen er avhengig både av det indre arbeidet med en selv og av ytre omstendigheter, som man ikke alltid kan forstå eller ha kontroll over.

Gir vi aksept til at noe er problemer, er det mye lettere å gå videre på en vei hvor vi kan løse dem. 

Med andre ord ser du at de rundt deg har problemer, spør dem om du kan hjelpe dem på en eller annen måte.

Det vil nesten alltid åpne nye dører og bli tatt imot med takknemlighet, om det er en du kjenner fra før av, en du jobber sammen med, en du leder, en du lever sammen med eller en du ser kanskje trenger litt hjelp.

Til dette skal det også sies at problemer er som oftest baserte på våre egne forestillinger om hva som er et problem. 

Det du synes er et problem kan i andres liv og av andre, bli oppfattet som helt uproblematisk.

Prøv deg frem, men bare det å stille det spørsmålet vil automatisk føre deg dit hen at du tar i bruk din emosjonelle intelligens.

Led deg selv, ved hjelp av din indre dialog, inn til det rommet hvor du faktisk gir aksept til deg selv - innse at du er bra og at det du skal si/gjøre, føles bra.

Hvis det er noe du har sagt eller gjort som du tenker ikke var bra, da ordner du opp i den situasjonen og så går du videre.

For å orden opp må man være modig, da er det supert hvis man har lært seg hva som ligger bak det å kunne kommunisere på en god og fryktløs måte.

Hvis du aksepterer at du er den du er da er lettere å sette pris på seg selv og da vokser selvtilliten på en god måte.

Om man vet med seg selv at man alltid gjør sitt beste, hver dag i forhold til hvor du er i ditt liv, blir det lett å gi aksept til seg selv og dermed også til andre.

Bare tenk på situasjoner i ditt liv, så som med din familie for eksempel. Hvor mange krangler har du hatt på grunn av at du ikke kan akseptere hva den andre sier eller gjør og vise versa?

Likeså tenk på ditt arbeidsliv, du finner nok mange situasjoner du kan overføre dette til, enten ble ikke dine ord akseptert eller omvendt, du aksepterte ikke og satte ikke pris på hva som ble sagt. Kanskje følte du deg avvist, hvilket til syvende og sist ofte fører til at man kan utvikle kommunikasjonsfrykt, man tør ikke å si det man ønsker og burde si.

Når jeg underviser og trener kommunikasjon med grupper eller 1 til 1, er akkurat dette det førte vi jobber med, å gi aksept til seg selv, andre og situasjonen i seg selv og ta det derfra for å gå videre.

Alt er egentlig basert på din bruk av din emosjonelle intelligens=EI hvis du ønsker å nå ut med ditt budskap og hvis du ønsker å bli kvitt frykten for å kommunisere om det du vet at du bør si. Det blir så mye lettere hvis du aksepterer att vi alle er forskjellige og har vår bakgrunn til at vi er den vi er.

Det er mange som ønsker å lære seg hvordan de verktøyene som alle mennesker har, skal brukes for å bli super kommunikatorer.

De aller fleste av oss ønsker å være ærlige og å følge det som gjør at vi kan være tro mot oss selv, men motet mangler, også om du vet at har du vel sagt det så vil endringer skje.

Kommunikasjon om det som må adresseres, vil alltid  klarere situasjoner slik at man kan gå  videre og det vil føles som en fysisk lettelse.

Blir budskapet ikke fremført lider du og andre kan også lide av at saken ikke blir klarert.

Helt unødvendig kan du ha netter med kvernende tanker og dårlig søvn bare fordi at du ikke deler dine tanker. Så lurer du på hva som er årsaken til at du har hodepine, nakkesmerter, klump i magen etc. Det oppstår bare på grunn av at du har uoppklarte saker som du må ordne opp i.

Hvorfor kommunisere? Du klarer ikke å gi slipp på det du burde si - så si det!

Hvordan kommunisere? Informer dem/den om at du ønsker å snakke om noe med dem/den og avtal en tid.

Hva skal du kommunisere om? Du forbereder dine ord og settingen slik at ditt budskap kommer frem på best mulig måte, da kommer du å føle deg rolig og fokusert.

Når skal du kommunisere? Det er ikke alltid at du kan velge det men hvis du kan, se til at du gjør det når du føler at du er klar for å fremføre det du vet at du ønsker og må.

Kommunikasjonsprosessen i alle situasjoner er at din intensjon er å finne ut av hva de som du kommuniserer med trenger, for at ditt budskap skal kunne nå frem.

Det er alltid lurt å stille spørsmål først, før du sier det du har som intensjon å si.

Av og til, egentlig som oftest, vil du få ny informasjon gjennom de svarene du får på dine spørsmål og dermed får du hjelp til å fremføre det du ønsket å kommunisere om.

Prosessen i kommunikasjon er om å dele og å formidle tanker, ideer og informasjon og se hvor det leder hen.

Du vet hva du vil si men av og til føles det vanskelig å si - kjenner du igjen deg? Jeg er sikker på at du vet ha jeg snakker om.

Neste blogg handler om akkurat det: hva ligger bak dette?

Hvis du kjenner meg fra før av da vet du at jeg trener og undervise individer, team, grupper, ledere og de har hatt gleden av å lære #selvledelse og #ledertrening ved hjelp av #potensiamethod. Da vet du også at jeg underviser online og offline med foredrag og workshops. Min pasjon og det jeg brenner for er å gi deg #kommunikasjonstillit.

Da vet du også at ledertreningen er er kurs fra et program hvor DU LÆRER DEG Å LEDE DEG SELV gjennom kommunikasjon basert på emosjonell intelligens, altså EI. Du blir lederen i ditt liv. 


Neste historie handler om kode Nr. 2 om din "PD

Hva er din PD?? Det forklarer jeg i neste blogg.

Underveis kan du spørre deg selv: er jeg redd for å bli avvist?  Hvis det er slik, har det ført til at jeg ikke kommuniserer om det jeg vet at jeg burde ha formidlet?

Med andre ord, kode nr. 1 - altså å gi aksept og å kommunisere utfra det ståstedet, er det vi har snakket om nå og som sagt neste gang handler om din PD :)

Å slippe #kommunikasjonsfrykt, å bli en god kommunikator som blir lyttet på fordi at du vet hvordan du skal fremføre ditt budskap, det er det jeg kommer å skrive om her.

Potensia sin #kommunikasjonskode  nr. 2 kommer neste gang, bare følg med!

Hvis du går til Menyen oppe og klikker på VIS MER så vil du kunne lese flere artikler om koden.

Jeg har kurs til deg hvis du er interessert.

Kurset er lagt opp slik at du skal kunne ta det frem når du ser at du burde repetere noe, slik at verktøyene du bruker blir er naturlig del av deg til slutt. 

Det er lett å navigere og finne frem til HVA, HVORDAN, HVEM OG NÅR i forhold til kommunikasjon i dette kurset og husk, du kan alltid spørre meg om hjelp underveis.

😊

Du kan kontakte meg enten via mobil: 91160505 eller skrive til info@potensia.com

Jeg lover å svare deg.

#selvledelse er den beste måten å bli en leder i sitt eget liv  

#kommunikasjonskoden er din #ledertrening slik vil din #kommunikasjonsfrykt bli til #kommunikasjonsglede #kommunikasjonspotential

😊

De resterende koden kan du lese om på Vis mer, hvis du ruller opp og klikker inn der.

Og her: https://iziibuy.com/shop/potenisamethod/products kan du/dere gå inn og se på de kursene jeg har. Hvis noe faller i din/deres smak, kontakt meg. 

Her kan du se på innlegg fra min aktivitet på Facebook. 

Jeg har en gruppe der:  Potensia communication og en side: Potensia-Method