5 Din energi

Her har jeg tenkt å dele en samtale som jeg har skrevet om i min bok POTENSIA Å LEVE ETTER HJERTETS BUDSKAP.

Når du ser på himmelen, hvite skyer, blå himmel, det er også energi.

Katarina som er en kunde som kom til veiledning og jeg, snakker om hva egentlig energi er i forhold til vårt samarbeid.

_____________________________________________________________________________

Katarina sier «Jeg forbauses over at jeg brukte så mye energi på unødvendige ting»? Hun snakker om den kraften, tiden, tankevirksomheten og de følelsene hun har brukt på den mentale veien hun tidligere gikk  på – den hennes barndomshjem og samfunnet hadde oppdratt henne til å gå på, og som hun selv godtok, altså hennes PD.

Hodet hennes var til enhver tid så fylt av tanker at det føltes som om det skulle eksplodere, men saken er den at det er bare nødvendig å tenke de viktige tankene én gang, for deretter å lagre dem hjernen. Så vil de viktige tankene dukke opp når hun ønsker å ta dem frem.

Jeg spurte Katarina, etter at hun hadde arbeidet med energidelen av bevissthetsleken, hva hun forbandt med ordet «potensia»?

Hun svarte: «Ordet potensia får meg å assosiere til at jeg ønsker å bruke min potensialitet på en måte som fyller på energien og ikke stjeler den.»

Hun sa videre: «Min nye måte å bruke ordet energi på henger sammen med en ny bevissthet om hvordan jeg nå oppfatter hva kraft er.

Jeg kan bruke energi på ting som sliter meg ut eller på ting som gir meg enda mer energi. Jeg kan oppholde meg på steder som har en god eller dårlig energi. Jeg kan være sammen med mennesker som tapper meg for energi eller fyller meg med energi. Jeg kan omgi meg med ting som tar eller gir energi.

Ting har i seg selv energi. Tilstander har energi. Mennesker kan utstråle energi. Alt er energi, luften, stolen steinen, mennesket, lyden, følelsen, vannet – og jeg er dem bevisst. Slik tolker jeg det ordet i dag.»

Jeg sa: «Du har sikkert oppdaget nå at det stjeler mye energi fra deg selv og alle rundt deg, hvis du ikke er ærlig og åpen. Likeså at det kreves mot for å være ærlig og åpen.»

Hun svarte: «I situasjoner kan jeg fortsatt være på vei inn i mitt gamle, energikrevende og uærlige tankemønster (min PD - programdjevel popper opp!). 

Da snakker jeg med noen om følelsene mine eller skriver ned tankene, slik som du anbefalte meg å gjøre. Det er en stor hjelp. Jeg føler at jeg blir modigere og modigere etter hvert. Det krever øvelse, slik du sa sist, og mot.

Jeg ser og merker at det å arbeide for å bli bevisst, er en veldig selvregulerende prosess. Den drar meg dit hvor jeg hører hjemme og hvor jeg føler meg hel og vel. Denne prosessen kan ta et minutt, en time eller noen dager, akkurat slik du sa. Men nå kommer jeg alltid tilbake til der jeg ønsker å være. Jeg gjør som du har lært meg, å hele tiden kjenne etter i hjertet om det jeg gjør eller tenker føles riktig. Svarene kommer mye fortere nå enn i begynnelsen.

Da jeg var hos deg sist, ba du meg å øve på å ikke dømme eller bedømme andre, men akseptere og respektere meg selv, andre mennesker og situasjoner. Dette har krevd mye øvelse. Jo nærmere de berørte sto meg, desto mer øving krevde det. Det kunne være situasjoner i hverdagen eller personlig tunge emosjonelle opplevelser, som jeg øvde meg i å både akseptere og respektere. Denne bevisste treningen gir meg påfyll av energi fordi jeg kommer hjem til meg selv og det gir glede, ro og kraft.»

 «Jeg tar meg selv i å ha blitt mer ydmyk. Jeg dømmer og bedømmer ikke slik som før. Jeg respekterer og aksepterer at mennesker er forskjellige fra meg, og at alle har sine årsaker til sine være- og handlemåter. Dette er noe som har kommet av seg selv. Det er som du har sagt og hadde du ikke spurt, hadde jeg ikke tenkt på det. Ha, så herlig, enda en bevissthet rikere!»

Jeg svarte: «Der ser du, prosessen er selvgenererende, det er det som skjer når du har tatt tak i de forskjellige delene. 

Jeg sa at alt tar akkurat den tiden det skal. Vi bruker alle forskjellig tid på oppgavene vi har bestemt oss for å gjennomføre, også det igjen på grunn av hvordan vi har vært programmert og hva vi har opplevd i livet. 

Jeg sa: «Spørsmålet som alltid vil lede en til det svaret som stemmer overens med det man føler, trenger og ønsker, er: 'Er jeg verd dette?' Det er lurt å ha dette spørsmålet som en stadig indre dialog i livets forskjellige situasjoner. Det spørsmålet vil hjelpe deg å sette pris på deg selv og føle verdighet. Når svaret kommer, som et klart ja eller nei, blir det en korrigerende hjelp til deg for å forstå hvordan og på hva du skal bruke energien. 

I begynnelsen når man trener på dette, kan man ofte gå gjennom mange stadier med såre følelser, før svaret kommer. Etter hvert, når du har begynt å setter pris på deg selv, kommer svaret umiddelbart. Å sette pris på seg selv betyr ikke at man er ufeilbarlig. Tvert imot, etter hvert ser man sine feil klarere og setter pris på at andre forteller en om dem.

Det er lurt å trene hver dag for å rette på sine feil, når man er kommet så langt at man forstår dem. Det er en måte å sette pris på seg selv på. Hvis du ikke kan forstå dine feil, fordi du ennå ikke er kommet dit i livet, bør du tie og legge følelsen inn i en 'ikkeglemmeborthylle'. La følelsen ligge der til den dagen kommer at du forstår den. Da først vet du om den stemmer eller ikke. I denne prosessen er det lett å umiddelbart forsvare seg. Prøv å ikke bruk energi på det.

____________________________________________________________________________

Men hallo, dett dreier seg om kommunikasjonskoder hva har det med energi å gjøre, hva har det med indre balanse å gjøre?

Hvis du tenker på det hun og jeg snakket om at det stjeler mye energi fra en selv og alle rundt seg, hvis man ikke er ærlig og åpen og at det kreves mot for å være ærlig og åpen, ja da er vi tilbake til dette med mot. Likeså omvendt å ha viljen til å ønske å være ærlig og åpen, vil gi deg mot.

For det første så kan du ikke være i indre balanse hvis du ikke er ærlig og åpen. Det er vanskelig å kommunisere med noen hvis du er opprørt eller lei deg eller sint. Du vil bruke tanker og ord som egentlig er farget av din sinnstilstand isteden for det, som saken dreier seg om.

Bruk av energi på fullstendig unødvendige ting tar energi fra deg. 

Husk hva Katarina og jeg snakket om: hun øvde på å  på å ikke dømme eller bedømme andre, men akseptere og respektere seg selv og  andre mennesker og situasjoner. 

Den bevisste treningene ga henne  påfyll av energi fordi hun kom hjem til seg selv og det gir glede, ro og kraft og mot til å si det du vet at du bør og vil si i ditt budskap.

 Det er akkurat det som skal til for at ditt budskap skal kunne være krystall klart.

Din stemme, ditt ordvalg, ditt kroppsspråk, din pust alt vil være farget av din indre balanse og det vil stråle en energi til mottager som overbeviser dem om at det du sier er det du mener. Du er autentisk og oppleves som ekte.

Hvis du så i alle situasjoner spør deg selv, når du skal fremføre et budskap som føles vanskelig å snakke om: er jeg verd dette? Når du kjenner etter om du er verd det så vil svaret gi deg en retning i forhold til hvordan ditt budskap skal fremføres .

Neste kode nr.6 handler om ærlighet😄 

Her: https://iziibuy.com/shop/potenisamethod/products

kan du gå inn og se på de kursene jeg har. Hvis noe faller i din smak, kontakt meg. Først kartlegger vi det du ønsker å oppnå og derpå velger du kurs, hvis du ønsker å fortsette å jobbe sammen med meg. Jeg følger deg opp - hele veien.

#EI #ledertrening #kommunikasjonsglede #tinaspotensia

KANSKJE DU FINNER ET KURS SOM SNAKKER TIL DEG 😊