EI det samme som EQ?

Visste du, at du som elsker musikk og som kan føle og tenke deg inn i den, har en bra evne til å bruke dine empatiske sider i forhold til livet?

Når du bruker din Emosjonelle Intelligens, altså din EI i kommunikasjon, har du så å si skrudd på din hjerte-følelse, din evne til å tenke deg inn i situasjonen til dem/de du kommuniserer med.

EQ er en kvotient og man måler for eksempel både EQ og IQ.

 Q står for kvotient og I for intelligens og E for emosjonell. Altså noe man kan måle gjennom en test som måler prestasjon i forhold til en referanse- populasjon med henblikk på de ferdighetene som måles.

Hvis du har høy EQ vil bruken av din EI være en naturlig del av deg hvis du for eksempel lever i en familie, et samfunn, en gruppe etc. hvor dette er en selvfølge.

Hvis du har høy EQ og du lever i et samfunn hvor bruken av din EI for eksempel blir straffet eller ikke satt pris på, blir det en sjelelig plage og kan ofte føre til sykdom. Dette har vi mange eksempler på i historien vår - dessverre.

Hvis du ønsker å bli en god kommunikator er det vesentlig at du utvikler, styrker og bruker din EI, både for for å lede deg selv i din indre dialog og for å lede andre. For å gjøre det trenger du metoder som gir deg verktøy, slik at du mestrer dette.

 I 1996 skrev Daniel Goleman boken "Emotional Intelligence  - why it can mattter more than I" og han sier at: «Alle vet at høy IQ ikke er noen garanti for suksess, lykke eller dyd, men inntil emosjonell intelligens kunne vi bare gjette hvorfor.» 

Daniel Golemans strålende rapport fra grensene for psykologi og nevrovitenskap gir oppsiktsvekkende ny innsikt i våre "to sinn" - det rasjonelle og det følelsesmessige - og hvordan de sammen former vår skjebne.

På LinkedIn sier han:

Jeg er glad for å dele med deg stimulerende ideer, tips og fører du kan finne nyttig, alt har å gjøre på noen måte med emosjonell intelligens - og utover. Tenk på dette som nyheter å bruke.

Og ja det er akkurat det jeg har tenkt å gjøre her, bruke det som en nyhet her på bloggen.

La oss dykke inn ...

Gode nyheter om emosjonell intelligens

En ny rapport fra Microsoft, om lag 300 millioner jobber i fremtiden vil bli påvirket av kunstig intelligens. Dette vil bety en ny måte å jobbe på - AI og mennesker side om side. Og en global undersøkelse av ledere, sier rapporten, retter seg mot tre evner som de "nye kjernekompetansene": analytisk resonnement, fleksibilitet og emosjonell intelligens.

Denne konklusjonen kommer fra Microsofts nye Work Trend Index-rapport, en global undersøkelse av 31 000 mennesker.

Og BBC rapporterer at mens AI vil påvirke millioner av jobber i fremtiden, er det to viktige ferdighetene som det er lite sannsynlig at AI kan  overta: innovasjon og emosjonell intelligens.

Samtidig er det gode nyheter for alle som ønsker å forbedre sin emosjonelle intelligens. 

Belgiske forskere rapporterer en meta-analyse av mer enn 150 separate studier med totalt 51 000 mennesker finner at emosjonell intelligens er en av de viktigste ferdighetene for suksess i karriere.

Rapporten fremhever nøkkelrollen tilpasningsevne spiller - en av et dusin kompetanser i bruken av EI - for å tilpasse seg nye arbeids realiteter og takle eventuelle vanskeligheter de måtte medføre.

Et annet aspekt av emosjonell intelligens som hjelper i løpet av karrieren din, stammer fra EI-styrken til selvbevissthet og selvforvaltning: selvtilliten til at du kan håndtere dine følelsesmessige reaksjoner på hva overraskelser arbeid (eller liv) bringer.

Forskningen viste at folk med høyere i EI er mer fornøyd med jobbene sine - det vil si mindre sannsynlig å slutte - noe som signaliserer at de tar bedre karriere beslutninger i tråd med deres motiv og interesse, og kan tilpasse seg realitetene i jobben sin.

Og fordi de er flinkere til å håndtere sine egne følelser, har de en tendens til å være lettere å jobbe med, mer populære blant sine arbeidskamerater - menneskene andre liker å være rundt.

Den virkelig gode nyheten: forskningen gjør det klart at EI ferdigheter  kan læres.

I motsetning til vår IQ, som er ganske fast fra fødselen, læres EI i livet - og kan forbedres når som helst, hvis vi er motiverte.

Dette er ord fra ham som har forsket på og som er opphav til forståelsen og bruken av EI.

Det som skjer når du lærer deg metodene og bruker verktøyene som Potensia® lærer deg, er at du vil få all den hjelpen du trenger for å bli en super kommunikator. 

Tenk etter: kommunikasjon er blant det viktigste hvis vi skal klare å interagere med andre mennesker i alle livets situasjoner. 

Å sette fyr på hjerteflammen som jeg kaller det altså å være empatisk, vil automatisk føre til at du vil bli en som kan anpasse deg, lytte på andre, få en klar innsikt i hva saken dreier seg om som du ønsker å kommunisere om. Da vil du være et menneske som trener sin EQ gjennom å bruke sin EI.

Alt godt til deg.

Som alltid her: https://iziibuy.com/shop/potenisamethod/products kan du/dere gå inn og se på de kursene jeg har. Hvis noe faller i din/deres smak, kontakt meg.

Her kan du se på innlegg fra min aktivitet på Facebook.

Jeg har en gruppe der: https://www.facebook.com/groups/22849564446063og en side: https://www.facebook.com/potensiamethod

#kommunikasjonsglede #kommunikasjonsfrykt #emosjonell intelligens #EI #kommunikasjonspotentiale #iziibuy #ngage