Kommunikasjons MOT Kode nummer 4

Å utføre en handling som du vet at du må hvis du skal kunne være tro mot deg selv -uten å vite hva følgene blir = MOT

Å være modig er å våge å trosse det man er redd for. 

Å være dumdristig er ikke det samme som å være modig.

Mot henger sammen med et ønsket om en forandring. 

Man ønsker å utforske egne grenser, eller man befinner seg i en situasjon hvor man blir nødt å overskride grensene for å kunne komme videre. 

Man har en intensjon som man følger - uansett - og det fører til forandring. 

Mange ganger opplever man at det man trodde var farlig, slett ikke var det.

Å forandre seg selv fører som oftest til at man også våger å gjøre forandringer på andre områder. 

Dette er årsaken til at begrepet MOT er en del av kommunikasjonskoden.

Tenk deg inn i en situasjon hvor du så gjerne hadde ønsket å si xxx men du torde ikke fordi at du var redd for hvordan de/den som du snakket med, ville kunne oppfatte det du skulle si.

Vi har alle vært der, husk det!

Så tenk deg inn i den samme situasjonen og lag et bilde i ditt hode om at du nå endelig hadde lært deg teknikker som hadde gitt deg verktøy til å kunne si det - med letthet - fra ditt hjerte. Bare kjenn og tenk på hvilken befrielse det hadde vært.

Med andre ord å ville å forandre seg selv, å virkelig ønske å kunne si ting uten frykt for konsekvensene - er første skritt til å lede deg selv på din vei videre.

Når vi begynner å arbeide med oss selv, registrerer vi etter hvert at utviklingen går i ønsket retning. Tenker vi tilbake på tiden da vi begynte med dette arbeidet, kan vi som oftest huske at vi spurte oss selv: «Tør jeg dette?» Men når vi er i mål og ser oss tilbake, finner vi mange bekreftelser på at vi faktisk hadde det motet som skulle til. 

Dette gir nytt MOT til å fortsette, men nå med lengre skritt og større forandringer, som for eksempel å holde taler med letthet, holde foredrag, ha 1 til 1 samtaler med noen du burde ha snakket med for lengst eller som jobben krever. 

Etter hvert blir som sagt dine skritt lenger og lenger og du tenker at du vil formidle ting til mange, kanskje til og med via video eller event.

Mulighetene er uendelige, hvis du tør.

Utfordrer du deg selv gjennom å lære deg å bli en leder i ditt liv, vil du ikke lenger være blokkert fordi at du ikke lenger føler deg blokkert.

 Alt du ønsker deg, er mulig, selv om det kan ta lenger tid enn du av og til tror. 

Nå har du erfart at det er ikke farlig å snakke med dem du har rundt dig, bare du er ærlig og kjærlig i kommunikasjonen. 

Du har erfart at det å ikke lytte til din PD, men til budskapet fra hjertet, alltid er det riktige. Din empati er påkoblet og du bruker din Emosjonelle Intelligens, din EI når du kommuniserer.

Du opplever at du blir et menneske med glede, ro og balanse i ditt indre selv, og derved tiltrekker du deg de menneskene og de situasjonene som du trives med. 

Det er det ikke lenger vanskelig å være modig - i livet og med livet.

Å være modig er å gå rett inn i løvens hule, selv om du er redd løver og er fullstendig klar over hva som kan skje. Du skal kanskje inn og redde et menneske i hulen. Hvis du oversetter dette bilde til deg selv så er det jo til syvende og sist - deg selv du skal redde, så å si. Du skal vokse! 

Det er det din høyeste intensjon, det er det du har bestemt deg for, og du gjennomfører det uten å vite hva resultatet blir. Du stoler på kreftene dine; hva andre måtte mene, er uten betydning. Gjennom arbeidet ditt har du erfart at du kan stole på deg selv.

Mor Teresa var en modig kvinne. Hennes høyeste intensjon var å følge Jesu budskap om å gi kjærlighet også til sin fiende. Hun sa: «Vent ikke på lederen, gjør det selv.» 

I et intervju sa hun følgende: «Å ikke være ønsket, ikke være elsket, ikke bli tatt vare på, være glemt av alle; jeg tror det er en mye større sult, en mye større fattigdom enn en person som ikke har noe å spise.»

Hun gjorde det hun måtte gjøre, hvis hun skulle være den hun ønsket å være. Hun ville forandre. 

Hun har fortalt at selv om hun kunne være redd, måtte hun følge sin tro.

Det å kommunisere fra din ærlighet og fra ditt hjerte og å gi aksept til de/de du skal snakke med, uten påvirkning av din PD, krever mot. Med andre ord i denne setningen er alle de hittil 4 kodene inkludert.

Moder Teresa er ett eksempel på et storslått menneske, og jeg har valgt henne fordi hun, for meg, personifiserer begrepet mot. 

Hvis vi bestemmer oss for å gjøre en forandring, om det så er på mikroplan, i  ditt liv, så krever det mot. Og som alltid, det begynner  med deg selv.

Kode nr. 5 kommer neste gang og da handler det om bruk av din energi på en måte som gir deg en indre balanse.

Den er viktig å ha før man skal dele informasjon, dele tanker, med et ønske om at budskapet når frem på en god måte.

Håper du ser frem til neste kode 😄 gleder meg til å dele med deg.

Her: https://iziibuy.com/shop/potenisamethod/products kan du gå inn og se på de kursene jeg har. Hvis noe faller i din smak, kontakt meg. Først kartlegger vi deg og det du ønsker å oppnå og derpå velger du kurs, hvis du ønsker å fortsette å jobbe sammen med meg. jeg følger deg opp - hele veien.

#EI #potensiakommunikasjonskoden  #kommunikasjonsglede #tinaspotensia

KANSKJE DU FINNER ET KURS SOM SNAKKER TIL DEG 😊